Hakkımızda

Bingöl İlinde 2008 yılından beri Bingöl Valiliği AB Proje Ofisi olarak faaliyet yürüten birim, 30 Aralık 2010 tarihli Valilik Yönergesiyle  AB Proje  Koordinasyon Merkezi olarak yasal statüye kavuşturularak kurumsallaşması sağlanmıştır. Genelge ile Bingöl Valiliği bünyesinde Avrupa Birliği Bakanlığı taşra teşkilatı gibi çalışacak bir yapı oluşturulmuştur.  Avrupa Birliği’ne katılım surecine yönelik sürdürülen çalışmalar ile ilgili yerel düzeyde idari kapasitenin artırılmasını sağlamak, Valiliğin Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda bilgi sahibi olması ve kurumsal kapasitesini geliştirmek, AB fon ve mali kaynaklarından ilin azami ölçüde yararlanmasını sağlamak, yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasının sağlaması hedeflenmiştir.

Ülkemizin Avrupa Birliği’ne adaylık sürecinde, ilimiz Bingöl’de Avrupa Birliği hibe programlarından yararlanarak projeler yapılmasını sağlamak, hazırlanan projelerin içerik bakımından geliştirilmesini ve sayıca artmasını temin etmek, Bingöl’ün AB kentleriyle bilgi, deneyim ve teknoloji paylaşımını desteklemek, kamu yönetiminde, eğitimde ve sivil toplumdaki yeni gelişmeleri Avrupalılık boyutuyla İlimize taşımak, yerel düzeyde proje üretmek isteyen kamu ve sivil toplum kuruluşlarına, yerel yönetim ve eğitim kurumlarına proje ortağı bulmada yardımcı olmak ve karşılaşılan her türlü sorunda teknik destek sağlamak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Bingöl Valiliği AB Proje Koordinasyon Merkezi resmi web sitesine hoş geldiniz.